Skip links

S tem, ko potrdite “Strinjam se s sodelovanjem v pobudi PROjeKT 140/90 in dovoljujem, da me obveščate v zvezi s to pobudo”, dajete SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO SLEDEČIH OSEBNIH PODATKOV:

  • Ime in priimek
  • Specializacija
  • Elektronski naslov
  • Ustanova v kateri ste zaposleni

Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali le za naslednje namene:

  • evidentiranje pristopa k pobudi za izboljšanje urejenosti krvnega tlaka pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji,
  • priprave in predaje oz. pošiljanja certifikata ter morebitnih drugih tiskanih materialov, namenjenih zgolj osebam, pridruženim pobudi,
  • občasno pošiljanje obvestil o novostih v zvezi s pobudo PROjeKT 140/90, novih podatkih vezanih na hipertenzijo v Sloveniji in strokovnih srečanjih vezanih na omenjene tematike


Več informacij preberite v »Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov«.

Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na odjava@projekt140-90.si .

Vaše osebne podatke bomo z vašim soglasjem obdelovali izključno za zgoraj navedene namene. Za druge namene vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali. Vaše osebne podatke bomo uporabljali najdlje do vašega preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. V kolikor soglasja ne podate, podatkov za zgornje predpisane namene ne bomo obdelovali. Prav tako imate pravico kadar koli zahtevati vpogled, kopijo osebnih podatkov, ki jih zbiramo, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do delnega ali popolnega izbrisa svojih podatkov. (Za dodatne informacije smo vam dosegljivi po redni pošti, po elektronski pošti in na telefonski številki. Podatki so izpisani spodaj. Dodatne informacije glede zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov so vam na voljo tudi v Obvestilu o varstvu osebnih podatkov, ki ste ga prejeli hkrati s tem obrazcem).

Pravna podlaga za zbiranje vaših osebnih podatkov je:  (6(1)(a) člen GDPR), posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov: navedeno velja za ime in priimek, specializacija, naslov elektronske pošte, naziv in naslov ustanove v kateri je zaposlen pristopnik k pobudi. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja. Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo. Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, Informacijskemu pooblaščencu na: gp.ip@ip-rs.si.

ZVEZA DRUŠTEV – SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
Dunajska cesta 162, Ljubljana,
1000 Ljubljana

T  +386 1 4342580
e-mail: tajnistvo@szd.si

Matična številka: 5162840000
Okrožno sodišče v Ljubljani
ID za DDV: SI21976562

ZVEZA DRUŠTEV – SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
Dunajska cesta 162, Ljubljana,
1000 Ljubljana

T  +386 1 4342580
e-mail: tajnistvo@szd.si

Matična številka: 5162840000
Okrožno sodišče v Ljubljani
ID za DDV: SI21976562