Skip links

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

PROjeKT 140/90

Pobuda za izboljšanje urejenosti krvnega tlaka pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji

S tem obvestilom vam želimo posredovati podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas kot pristopniku k pobudi  za izboljšanje urejenosti krvnega tlaka pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji, ki jo organizira Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo

V tem obvestilu vam želimo zagotoviti tudi informacije o pravicah, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo teh podatkov. To obvestilo o obdelavi podatkov velja samo za fizične osebe.

Zaščita vaše zasebnosti je za nas izredno pomembna, zato pozorno preberite to obvestilo.

1.    Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Za določitev namena in načina obdelave vaših osebnih podatkov, je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) odgovoren upravljavec:

Naziv: Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo.
Naslov: Dunajska cesta 162, Ljubljana, 1000 Ljubljana
Poštna številka in pošta: 1000 Ljubljana
Matična številka: 5162840000

2.    Kontakt za varstvo osebnih podatkov

pobuda@projekt140-90.si

3.    Za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • evidentiranje pristopa k pobudi za izboljšanje urejenosti krvnega tlaka pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji,
 • priprave in predaje oz. pošiljanja certifikata ter morebitnih drugih tiskanih materialov, namenjenih zgolj osebam, pridruženim pobudi,
 • občasno pošiljanje obvestil o novostih v zvezi s pobudo PROjeKT 140/90, novih podatkih vezanih na hipertenzijo v Sloveniji in strokovnih srečanjih vezanih na omenjene tematike.

V kolikor bomo vaše osebne podatke nadalje obdelovati za namen, ki ni namen, za katerega smo jih zbrali, vam bomo pred dodatno obdelavo posredovali vse predpisane informacije o tem drugem namenu, skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatke obdelujemo v skladu z naslednjimi pravnimi temelji:

a) Privolitev

Osebne podatke, ki nam jih posredujete preko spletne strani https://projekt140-90.si oz. obrazca za pristop k Pobudi za izboljšanje urejenosti krvnega tlaka pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji obdelujemo na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). V kolikor soglasja ne podate, podatkov za zgornje predpisane namene ne bomo obdelovali. Obveščamo vas, da imate pravico kadar koli umakniti privolitev na način, opisan v točki 8: Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov? Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4.    Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov zbiramo samo tiste podatke, ki jih nujno potrebujemo za dosego določenega namena:

 • podatki iz prijavnice za pristop k pobudi:
  • ime in priimek,
  • specializacija,
  • ustanova, kjer ste zaposleni,
  • e-pošta,
  • datum pristopa k pobudi.
 • podatki iz evidence priprave certifikata za pristop k pobudi:
  • ime in priimek,
  • e-pošta,
  • ustanova, kjer ste zaposleni,
  • datume izdaje certifikata.
 • podatki iz evidence poslanih obvestil:
  • ime in priimek,
  • e-pošta,
  • datum sporočila,
  • vsebina sporočila.

5.    Komu bodo razkriti vaši osebni podatki?

Če je treba doseči zgoraj omenjen namen obdelave ali če to določajo predpisi, lahko vaše osebne podatke razkrijemo fizičnim in pravnim osebam, javnim organom ali drugim organom (zunanjim uporabnikom). Ne glede na to, katerim zunanjim uporabnikom posredujemo vaše osebne podatke, bomo zagotovili le tiste podatke, ki so potrebni za dosego določenega namena obdelave.

Podatke lahko posredujemo naslednjim zunanjim uporabnikom:

 • zunanji vzdrževalec spletne strani: Digitalna agencija TO THE MOON (tothemoon.si),
 • pogodbeni partner pobude za pomoč pri informiranju zdravstvenih delavcev o pobudi ter predaji certifikata in drugih materialov: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
 • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Kadar v skladu s predpisi za obdelavo vaših osebnih podatkov najamemo druge fizične ali pravne osebe, ki bodo vaše osebne podatke obdelovale izključno v našem imenu in v skladu z našimi navodili (obdelovalci), bomo najeli le tiste obdelovalce, ki lahko zagotovijo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov in predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo ustrezno zaščito vaših pravic.

6.    Kje se bodo obdelovali vaši osebni podatki?

Vaši osebni podatki se obdelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).
V kolikor se pojavi potreba, da vaše osebne podatke posredujemo prejemnikom v tretjih državah, bomo to storili le, če bo Evropska komisija izdala sklep, da gre za države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki jo predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, ali če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (npr. Standardne pogodbene klavzule). Za informacije o sprejetih varnostnih ukrepih se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, navedeno v 2. točki tega obvestila.

7.    Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

 • podatki se lahko za namen projekta obdelujejo do preklica soglasja za sodelovanje v projektu oz. do preklica soglasja za prejemanje obvestil; podatki se lahko hranijo do preteka zastaralnih rokov v katerih bi moral upravljavec dokazovati pravno podlago za obdelavo podatkov,
 • osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, bomo v primeru preklica privolitve takoj, ko bo to mogoče, izbrisali.

8.    Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Kot osebo, katere osebne podatke obdelujemo, vas želimo obvestiti, da imate pod pogoji, ki jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, naslednje pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa – pravica do prejema informacij, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če se ti osebni podatki obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in informacij, med drugim o obdelanih osebnih podatkih, namenu obdelave, obdobju hrambe, izvozu v tretje države itd,
 • pravica do popravka – zakonska pravica do popravljanja netočnih in pravica do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,
 • pravica do brisanja (“pravica do pozabe”) – pravica do brisanja osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če osebni podatki med drugim niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, če ste umaknili soglasje za obdelavo in če ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo, če so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito itd., ima ta pravica omejitve in je ni mogoče uporabiti, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za postavitev, uresničitev ali obrambo pravnih zahtevkov ali za izpolnitev naše pravne obveznosti obdelava po predpisih, ki nas zavezujejo,
 • pravica do omejitve obdelave – pravica, da od nas zahtevamo, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. kadar izpodbijate namene obdelave, točnost podatkov itd.), razen shranjevanja in nekaterih drugih vrst obdelave,
 • pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov – pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, vključno s profiliranjem. V tem primeru lahko osebne podatke, ki se nanašajo na vas, obdelujemo le, če dokažemo, da naši upravičeni razlogi za obdelavo presegajo vaše interese, pravice in svoboščine ali za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov – pravica do prejema in prenosa podatkov drugemu upravljavcu, če ste nam osebne podatke posredovali v strukturirani obliki in v pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, če se obdelava izvede samodejno in temelji na soglasju ali pogodbi,
 • pravica do umika soglasja – če obdelava osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, imate pravico, da kadar koli umaknete soglasje s pisnim obvestilom o odstopu od pooblaščene osebe za varstvo podatkov. V tem primeru vaših osebnih podatkov morda ne bomo več obdelovali, razen če obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. Umik soglasja učinkuje od trenutka, ko je naveden, kar pomeni, da ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v obdobju od podelitve soglasja do njegovega preklica.

Če želite uresničiti vse svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek kontaktnih podatkov iz 2. točke tega obvestila.

Da bi lahko ukrepali na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic, imamo pravico od vas zahtevati dodatne podatke za potrditev vaše identitete. Če vaše identitete ne moremo preveriti, imamo pravico zavrniti vašo zahtevo.

Če so vaši zahtevki očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti zaradi njihovega pogostega ponavljanja, imamo pravico, da vam zaračunamo razumno pristojbino ali zavrnemo izpolnitev zahtevka.

9.    Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Brez poseganja v vašo pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu predlagamo, da se pred obrazložitvijo pritožbe obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov, da razjasni morebitne spore.